V zadnjem letu smo v Tehnološki mreži ICT intenzivno iskali možne rešitve za vključitev v delo SRIP PMiS na način, da bo zadoščeno osnovnim interesom zaradi katerih je Tehnološka mreža postala ustanovitelj SRIP PMiS.

Rešitve so se iskale v smeri vzpostavitve sodelovanja SRIP PMiS in TM ICT. Tako je SRIP PMiS v letošnjem letu pristopil k so organizacij 9. izvedbe projekta »Living Bits and Things«, ki se je odvil v začetku Junija na Bledu. Z naše strani pa smo okrepili ekipo SRIP PMiS.

Tako je g. Matjaž Logar s 1. 7. prevzel funkcijo Izvršnega direktorja SRIP-a. Na ta način želimo v Tehnološki mreži ICT, kot eden od ustanoviteljev prispevati svoj delež pri naporih za povečanje aktivnosti in prepoznavnosti SRIP PMiS.

Menimo, da je v interesu Tehnološke mreže ICT, da je SRIP PMiS uspešna zgodba, saj bo na ta način tudi članom Tehnološke mreže predstavljala platformo svojo povečanje prepoznavnosti in uveljavitev.