V mesecu aprilu, je Tehnološka mreža ICT drugič zapored pridobila bronasti znak odličnosti v upravljanju grozdov, ki ga podeljuje European Secretariat for Cluster Analysis v sodelovanju z European Cluster Excellence Initiative.

Certifikat nam pomaga pri vključevanju v mednarodne konzorcije oblikovane za prijave na razpise.