Spoštovani člani Tehnološke Mreže ICT,

V Kompetenčni center za javna naročila inovativnih rešitev smo prejeli povpraševanje po stanju tehnike na področju vzpostavitve mreže energetsko samozadostnih vozlišč.

Mreže vozlišč vključujejo obnovljive vire energije, pretvorbo energije in hranjenje energije v obliki vodika, proizvodnjo toplote in električne energije z gorivnimi celicami in električne ter vodikove polnilnice. Vozlišča, ki bodo postavljena na zemljiščih MO, v vojašnicah, bodo zagotavljala večdnevno samozadostnost in podpirala vojaško ter civilno električno mobilnost.

V podporo raziskavi trga in z namenom pridobitve kakovostnih rezultatov raziskave bo MO, Direktorat za logistiko, Sektor za opremljanje organiziral delavnico 15.10.2019 ob 12 uri. Svojo udeležbo je potrebno javite najkasneje do 09.10.2019 na naslov: vesna.markoja.48@mors.si.

Zainteresirana podjetja naj svoje odgovore skupaj s podpornimi predstavitvami rešitve, brošurami in ostalim materialom pričakujemo najkasneje do 21.10.2019 na naslov Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za opremljanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Več o mreži energetsko samozadostnih vozlišč najdete v priloženem dokumentu.