Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča logo

Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije.

Izvajanje zdravstvene dejavnosti je organizirano v okviru rehabilitacijskih programov in služb: klinike za fizikalno medicino in rehabilitacijo, centra za poklicno rehabilitacijo, razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, centra za ortotiko in protetiko, ambulantno rehabilitacijske službe, rehabilitacijskega inženiringa in lekarne. Izvajanje zdravstvene dejavnosti je namenjeno predvsem bolnišnični (približno 200 postelj) in ambulantni oskrbi bolnikov Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta - Soča. Sodobna obravnava bolnikov se nagiba k ambulantni izvedbi diagnostike, medtem ko v terapiji prehaja z večdnevnih na krajše hospitalizacije ali ambulantno zdravljenje.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča kot zdravstvena ustanova terciarnega nivoja izvaja znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost na področju medicine, področju rehabilitacijskega inženiringa ter na psihosocialnem in zaposlitvenem področju. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu - Soča je zaposlenih 50 sodelavcev, registriranih pri Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost kot raziskovalcev oz. raziskovalnih sodelavcev. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča v okviru raziskovalne in izobraževalne dejavnosti tesno sodeluje s posameznimi članicami Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Zdravstvena fakulteta) in Inštituta Jožef Stefan ter številnimi tujimi raziskovalnimi inštitucijami.

Obiščite spletno stran podjetja