V okviru projekta PP2Innovate bo Tehnološka mreža oblikovala kompetenčni center za spodbujanje Inovativnega Javnega naročanja.

Skupaj s pilotnim partnerjem Ministrstvom za Javno upravo, bomo v obdobju naslednjih treh let po zaključku projekta skrbeli za informiranje javnih naročnikov o dobrih praksah in možnosti za izvedbo inovativnih Javnih naročil.

Pilotni partner MJU tudi izvaja Inovativno javno naročilo za svoje potrebe. Na ta način bo v realnem postopku preveril natančnost pripomočkov in orodij, ki smo jih v okviru projekta razvili.

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/PPI2/PPI2Innovate_povzetek_osnutka_pripomocka.pdf.

Kompetenčni center bo član mreže sorodnih kompetenčnih centrov v Srednji Evropi.