Odgovori na pogosta vprašanja
FAQ1: Kaj je to Tehnološka mreža?

Tehnološka mreža predstavlja novo obliko povezovanja posameznih podjetij, raziskovalnih inštitucij in vladnih agencij. Je eden izmed glavnih elementov srednjeročnega programa razvoja in raziskov v Sloveniji. Potreba po povezovanju je posledica velike razdrobljenosti raziskovalne sfere in organizacijske togosti v Sloveniji ter potreba po vse večji specializaciji in koncentraciji raziskovalnih skupin, inštitucij ter podjetij.

FAQ2: Kakšna je razlika med “Tehnološko Mrežo ICT” in “Konzorcijem Tehnološka Mreža ICT”?

Od samega začetka so podjetja in institucije v Tehnološki Mreži ICT (April 2003) sodelovale na podlagi pisma o nameri in konsenza o strateški orientaciji aktivnosti Tehnološke Mreže ICT za obdobje od 2004 do 2008. Za zagotovitev dolgoročnega sodelovanja med člani Tehnološke Mreže ICT in za ureditev medsebojnega delovanja na skupnih projektih, so člani TM ICT v letu 2005 ustanovili konzorcij in podpisali konzorcijsko pogodbo.

FAQ3: Koliko je članov v TM ICT?

V TM ICT je trenutno 46 članov, od tega 18 ustanoviteljev.

FAQ4: Ali obstajajo še kakšne druge oblike povezovanja med podjetji?

Da. Obstajajo tako imenovani grozdi, interesna združenja, združenja grozdov in konzorcij tehnoloških mrež.

FAQ5: Kaj je TMS?

Kratica TMS pomeni Tehnološke Mreže Slovenije. TMS je konzorcij štirih tehnoloških mrež (TMICT, TM IPMT, TM BF, TM TVP).

FAQ6: Zakaj je ustanovljen TMS?

Posamezne tehnološke mreže ustvarjajo znanje in skrbijo za razvoj na enem gospodarskem področju. TMS pa daje prečni prerez čez različna področja posameznih tehnoloških mrež. Tako je Slovenija pridobila potencial za realizacijo prebojnih projektov in visoke dodane vrednosti produktov.

FAQ7: Kdaj je bila ustanovljena TM ICT in kdaj Konzorcij TM ICT?


TM ICT je bila ustanovljena aprila 2003, konzorcij pa je bil ustanovljen Junija 2005.

FAQ8: Kako postanem član konzorcija TM ICT?

Novi člani morajo za sprejem v konzorcij zadostiti naslednje pogoje:
  • Morajo imeti priporočilo najmanj enega člana konzorcija TM ICT;
  • Poslati morajo pisno prošnjo na projektni svet TM ICT, ki vsebuje
  • Izjavo o strinjanju s konzorcijsko pogodbo in pravilnikom konzorcija;
  • Priporočilno pismo.
  • Projektni svet nato na prvi seji odloča o sprejemu novega člana.

FAQ9: Kakšna je organizacijsk struktura konzorcija TM ICT?


Konzorcij je sestavljen iz skupščine, projektnega sveta in strokovnega vodje.

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×