O tehnološki mreži
"Slovenska ICT industrija se mora na svetovnem trgu boriti z mnogo večjimi nasprotniki. Uspeh je odvisen od znanja, inovativnosti, poguma in partnerskih povezav. In TM ICT je skupek vsega tega."
Tomi Ilijaš, direktor, ARCTUR d.o.o.
"Podjetje Globtel spada med mlajše člane TM ICT. Vendar se lahko pohvalimo z dolgoletnimi izkušnjami na področju telekomunikacij ter RF področja, predvsem na nivoju raziskav, razvoja in proizvodnje. Zato vemo, da lahko veliko doprinesemo v TM ICT."
Andrej Jarc, Globtel d.o.o.
"Sodelovanje v mreži ICT za IAM pomeni biti v družbi najbolj naprednih slovenskih podjetij, v okolju, ki ponuja veliko stikov, znanja, izzivov ter priložnosti in obenem ustvarja tudi delovna mesta za diplomante šole."
dr. Srečko Zakrajšek, direktor, IAM
"Mreža je podlaga za realizacijo idej". Tomaž Černe, direktor, Inoverzum d.o.o.
“Si.mobil kot član skupine Telekom Austria Group in partner Vodafona aktivno sodeluje z velikim številom mednarodnih, globalnih pa tudi lokalnih podjetij, in sicer pri mnogih tehnološko naprednih projektih. Kot ustanovni član mreže in kasneje tudi zavoda se želimo še bolj povezati s tehnološko naprednimi domačimi podjetji in aktivno prispevati k preboju domačega znanja tudi na tuje, mednarodne trge.“ Gregor Kastelic, Si.mobil d.d.

"Poslanstvo Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko je izobraževanje, raziskovanje ter usposabljanje visoko izobraženih kadrov. Povezovanje in tesno sodelovanje s podjetji sta pomembna elementa za dosego naših ciljev, saj omogočata večsmerni prenos znanja med strokovnjaki v podjetjih na eni strani ter raziskovalci in študenti na fakulteti. Tehnološka mreža ICT se je pokazala kot aktivno povezovalno okolje, v okviru katerega smo s partnerji iz podjetij in drugih raziskovalnih institucij izvedli, izvajamo in načrtujemo številne uspešne razvojno raziskovalne projekte. Pri tovrstnih projektih se srečujemo s tehnološkimi izzivi podjetij in ustvarjamo tesnejši stik s trgom ter lažje zaznamo potrebe gospodarstva po novih znanjih in naprednih tehnologijah. Izkušnje, ki nastajajo pri razvojno raziskovalnih projektih z gospodarstvom, pa nato uspešno prenašamo v svoje izobraževalne programe in na študente".
prof. dr. Janez Nastran, dekan, UL FE

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×