Slovenski grozdi v Kataloniji 16.05.2016


Ljubljana, 16.5.2016

Namen delovnega srečanja v Kataloniji je krepitev sodelovanja grozdov z grozdi po Evropi in posledično tudi mednarodno.

Delavnico v Barceloni organizira Zavod Tehnološka mreža ICT, ki je pred dvema letoma pridobil bronasti znak za odličnost vodenja grozdov. Od takrat dalje še bolj aktivno deluje in povezuje grozde iz drugih panog in področij. Ravno ICT je tista (horizontalna) panoga, ki najde tehnološko in poslovno svojo vlogo in pomen v praktično vseh drugih panogah in na vseh drugih poslovnih področjih in področjih življenja.

Dogodek je posledica mednarodne konference grozdov, ki je potekala v Ljubljani 11. februarja letos. Organiziran je v okviru projekta BeWiser s katerim se je slovenski ICT močneje povezal s še šestimi ICT grozdi iz drugih evropskih regij in z njimi tudi tesneje in bolj pogosto sodeluje.

Delavnica v Barceloni poteka pod okriljem katalonske agencije za grozde Accio, katere direktor je februarja tudi že obiskal Slovenijo in je takrat posebej povabil k sodelovanju tudi slovenska ministrstva, ki so se na njegovo povabilo tudi odzvala. Tako v Barcelono potujejo tudi predstavniki SVRK, MIZŠ in MGRT.

Ker so grozdi v večini evropskih regionalnih strategij pametne specializacije prepoznani kot izvedbeni mehanizem, je njihova vloga pomembna tudi v Sloveniji. Z izkušnjami pri vodenju in pokrivanju posameznih področij ali celo panog, pogosto združenih in povezanih več panog so grozdi v vlogi nevtralnega in profesionalnega mehanizma regije ali celo države, ki ima veliko kapaciteto ter potrebne za izvajanje zahtevnih programov in projektov.

Iz Slovenije se delavnice udeležujejo poleg ICT grozda (Tehnološke mreže ICT) še TECES - Tehnološki center za električne stroje iz Maribora, TECOS - orodjarski grozd Slovenije iz Celja, SGG - Slovenski gradbeni grozd in Lesarski grozd, oba iz Ljubljane. V neformalnem združenju slovesnkih grozdov, ki je odprt tudi vse ostale grozde, pa sodeluje tudi še PlastTech, grozd slovenskih plastičarjev. Managerji in direktorji slovenskih grozdov se bodo v Kataloniji srečali z grozdi z različnih področji od ICT, preko grozda, ki pokriva pametne zgradbe do grozda, ki pokriva pakiranje in embalažo. V Kataloniji pod okriljem in ob aktivnem sodelovanju z vlado ter agencijo Accio deluje 30 grozdov različnih velikosti, ki so v zadnjih desetih letih pomembno prispevali k izvozu katalonskega gospodarstva ter posledično tudi k večjemu BDP.

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×