Horizon 2020 14.08.2011
Ste pripravljeni na naslednji okvirni program 2014-2020?

Horizon 2020 je finančni instrument za zagotavljanje globalne konkurenčnosti Evrope. V letih od 2014-2020 se za ta namen zagotavlja 80 milijard € proračuna. Program, ki je nadaljevanje OP7, a prinaša kar nekaj novih mehanizmov in predvideva tudi drugačno izvedbo. Program Horizon 2020 za raziskave in inovacije, je tudi del prizadevanj za ustvarjanje novih delovnih mest in rasti v Evropi.

Horizon 2020 zagotavlja velike poenostavitve na podlagi enotnih pravil. Združeval bo financiranja raziskav in inovacij, ki so trenutno na voljo kot del okvirnih programov za raziskave in tehnične ter inovacijske dejavnosti, povezane s programom za konkurenčnost in inovativnost (CIP) in Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT).

Horizon 2020 ima za cilj:

  • Okrepiti položaj EU na področju znanosti z namenskim proračunom 24,598 milijard €. To bo zagotovilo spodbudo vrhunskih raziskav v Evropi, vključno s povečanjem sredstev za 77%, za Evropski raziskovalni svet (ERC).
  • Okrepiti vodilno vlogo industrije na področju inovacij z 17,938 milijardami €. To vključuje večje naložbe v ključne tehnologije, boljši dostop do kapitala in podpore za mala in srednja podjetja.
  • Poskrbeti z 31,748 milijardami € za lažje reševanje največjih težav, ki so skupne vsem Evropejcem. Predvsem so to podnebne spremembe, razvoj trajnostnega prometa in mobilnosti, večja razpoložljivost in dostopnost obnovljivih virov energije, zagotavljanje varnosti živil in varnosti državljanov ter spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Horizon 2020 se reševanja družbenih izzivov loteva s pomočjo premostitve vrzeli med raziskavami in trgom. Tako bo na primer pomagal inovativnim podjetjem, da pridejo do preboja pri razvoju svojih tehnologij v uspešne izdelke, ki imajo pravi komercialni potencial. Ta tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje partnerstev z zasebnim sektorjem in državami članicami, da bodo skupaj zagotovili potrebna sredstva za projekte.
Več na...

 

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×