University of Ljubljana, Facaluty of Electrical Engineering
Web page: http://www.fe.uni-lj.si   |   Contact person: Janez Bešter


Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani je mednarodno priznana raziskovalna in izobraževalna inštitucija s širšega področja elektrotehnike. Znanja, pridobljena v okviru znanstvenega in razvojno-raziskovalnega dela, redno prenaša na dodiplomske in podiplomske študente ter v podjetja. Katedre pokrivajo področja energetike, elektronike, merilno-procesnih sistemov, mikroelektronskih tehnologij, mehatronike, avtomatike in kibernetike ter telekomunikacij.

Filter by work area


Sort by

Service

International project management, Technology commercialization & marketing, International events, workshops, Management of IPR and patents, Technology transfer IPR management...

Living Labs

A living lab is a real-life testing and experimentation environment where users and producers co-create innovations...


About Technology Network

The main advantages of membership in the ICT Technology Network are: establishing connections between companies and research institutions, gaining international connections and co-operation in joint projects...

Medija Center

ICT Technology Network Brochure ans Logotypes...
.


For members

×